Διαχείριση Κινδύνων Πληροφοριακών Συστημάτων

Με αίσθημα ευθύνης και πλήρης τεκμηρίωσης, σας προστατεύουμε από αποφάσεις που ελλοχεύουν κινδύνους και αβεβαιότητες καθώς και από επιλογές που δεν προσθέτουν αξία στην επιχείρηση και τους μετόχους σας.

Υπηρεσίες

Κίνδυνος και συμμόρφωση

Εφαρμόστε αποτελεσματικούς ελέγχους για την προστασία των πληροφοριακών στοιχείων.

Περισσότερα

Διασφάλιση Ασφάλειας

Ανακαλύψτε τις αδυναμίες σας στο κομμάτι της τεχνολογίας με τις υπηρεσίες ασφάλειας του κυβερνοχώρου.

Περισσότερα

Ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφάλειας

Βοηθάμε τους τελικούς χρήστες να εντοπίζουν και να αποφεύγουν τις πιο συνηθισμένες απειλές στον κυβερνοχώρο.

Περισσότερα

Εκπαίδευση

GCHQ και CREST Διαπιστευμένη επαγγελματική εκπαίδευση στον κυβερνοχώρο.

Περισσότερα

Πως να αντιμετωπίζετε έκτακτα γεγονότα

Αποτρέψτε το χρόνο διακοπής λειτουργίας και μειώστε το κόστος.

Περισσότερα

Διαχειριζόμενες Υπηρεσίες Ασφαλείας

Βελτιώστε τις λειτουργίες ασφαλείας σας.

Περισσότερα