Οι Υπηρεσίες μας

financial-img1

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Στη RESET διαμορφώνουμε και αναπτύσσουμε τη σωστή ομάδα ανθρώπων και εξωτερικών συνεργατών που είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε όλες τις ανάγκες σας ως μία ομάδα, διευκολίνοντάς σας, από το να κάνετε αναζήτηση ανάμεσα σε πολλούς ειδικούς από διαφορετικούς κλάδους.

estate-img1

Διαχείριση Ακινήτων

Σας προσφέρουμε την εμπειρία μας και όλες τις προπαρασκευαστικές εργασίες που απαιτούνται για τυχόν διαπραγματεύσεις που ίσως χρειαστείτε, ώστε να έρθετε σε επαφή με την Τράπεζα σας ή στο πλαίσιο μιας σκοπούμενης εταιρικής δράσης που ακολουθείτε.

risk-img1

Διαχείριση Κινδύνων Πληροφοριακών Συστημάτων

Με αίσθημα ευθύνης και πλήρης τεκμηρίωσης, σας προστατεύουμε από αποφάσεις που ελλοχεύουν κινδύνους και αβεβαιότητες καθώς και από επιλογές που δεν προσθέτουν αξία στην επιχείρηση και τους μετόχους σας.