Σχετικά με την εταιρεία μας

Σε ένα όλο και πιο ευμετάβλητο και προκλητικό επιχειρηματικό περιβάλλον, το όραμα και η δέσμευση της Reset Consultants είναι να αλλάξει το σημερινό επιχειρηματικό τοπίο σε μια προσέγγιση περισσότερο προσανατολισμένη στον πελάτη.

Η ομάδα της Reset Consultants  και το δίκτυο έμπειρων επαγγελματιών είναι έτοιμοι να βοηθήσουν τους πελάτες σε όλο τον επιχειρηματικό κύκλο, με βάση τις ανάγκες τους, ανταποκρινόμενοι ταχέως σε απρόβλεπτα γεγονότα και δυναμικές εξελίξεις.

Οι Παροχές μας

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Στη RESET διαμορφώνουμε και αξιοποιούμε τη σωστή ομάδα ανθρώπων και εξωτερικών συνεργατών που είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε όλες τις ανάγκες σας ως μία ομάδα, διευκολύνοντάς σας, από το να κάνετε αναζήτηση ανάμεσα σε πολλούς ειδικούς από διαφορετικούς κλάδους.

Διαχείριση Ακινήτων

Σας προσφέρουμε την εμπειρία μας και όλες τις προπαρασκευαστικές εργασίες που απαιτούνται για τυχόν διαπραγματεύσεις που ίσως χρειαστείτε, ώστε να έρθετε σε επαφή με την Τράπεζα σας ή στο πλαίσιο μιας σκοπούμενης εταιρικής δράσης που ακολουθείτε.

Διαχείριση Κινδύνων Πληροφοριακών Συστημάτων

Με αίσθημα ευθύνης και πλήρης τεκμηρίωσης, σας προστατεύουμε από αποφάσεις που ελλοχεύουν κινδύνους και αβεβαιότητες καθώς και από επιλογές που δεν προσθέτουν αξία στην επιχείρηση και τους μετόχους σας.

Αίτημα για διαβούλευση

Γιατί να μας επιλέξετε

  • Νομικούς με ειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο στην διαιτησία, στους εξωδικαστικούς συμβιβασμούς και στο Νομικό έλεγχο επιχειρήσεων.
  • Οικονομολόγους με πλούσια τραπεζική εμπειρία σε αναδιαρθρώσεις δανείων και χάραξη εταιρικής πιστωτικής πολιτικής.
  • Οικονομολόγους με ειδίκευση σε εταιρικούς μετασχηματισμούς – αποτιμήσεις – συγχωνεύσεις και εξαγορές.

  • Φοροτεχνικούς με πλούσια εμπειρία σε θέματα εταιρικού φορολογικού δικαίου και εταιρικών μετασχηματισμών.
  • Πιστοποιημένους Ορκωτούς Ελεγκτές για την ανάλυση οικονομικών καταστάσεων και την διενέργεια οικονομικών ελέγχων.

Η εταιρεία μας απασχολεί και συνεργάζεται με μία διευρυμένη ομάδα έμπειρων επαγγελματιών οι οποίοι καλύπτουν το σύνολο των υπηρεσιών που έχει ανάγκη η σημερινή επιχείρηση.